Genel Teklif ve Sipariş Koşulları

                                                TETA TEKNİK TARIM MAKİNA VE ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

                                                                                                    Genel Teklif ve Sipariş Koşulları

Fiyatlar İzmir TETA deposu teslimi olarak verilmiştir ve birim fiyata KDV dahil değildir. Fiyatlara vergiler, harçlar, pullar, nakliye, sigorta ve diğer masraflar dahil değildir.

Teklifin geçerlilik süresi içinde Alıcı tarafından imzalanıp TETA’ya gönderilmeyen ve bu şekilde onaylanmayan teklifler ve siparişler, kesinlikle geçersizdir; onaylanmış tekliflerde ön ödeme yapılmadıkça veya ödeme koşullarına uyulmadıkça TETA’nın yükümlülükleri doğmaz; Alıcı bu şartı şimdiden kabul etmiştir.

Teslimat: TETA ürünlerini nakliye sırasında zarar görmeyecek biçimde paketleyecektir. Ürünler alıcının belirleyeceği veya onaylayacağı nakliyeci aracına TETA tarafından yüklenecektir. TETA teslimatı kısmi olarak yapabilir. Sevkiyatta doğabilecek aksaklık ve gecikmelerden TETA sorumlu değildir. Mallar, teslim edildikten sonra tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Montaj yerinde gerekecek elektrik, su gibi ihtiyaçların karşılanmasından, montaj yerinin aydınlatılmasından,  ürünlerin teslim edildiği yerdeki güvenliğinden ve sigortalanmasından TETA sorumlu değildir. Montaj yerinde ürünlerin hasarsız indirilmesi için gerekli forklift, vinç gibi araçların temini, işletme içinde ilgili yerlere taşınması işlerinden Alıcı sorumludur.

Garanti: Makine ve ekipmanlar, teslim tarihinden itibaren sadece imalat hatalarına karşı 1 (bir) yıl garantilidir.  Alıcı, imalat hatası olduğu takdirde bunu derhal TETA’ya bildirmekle yükümlüdür. Makine ve ekipmanları Alıcı’nın işinin ehli olmayan elemanlarının kullanması ve her türlü kullanım hataları, voltaj ve elektriğe bağlı arızalar garanti ve ayıba karşı tekeffül hükümleri kapsamı dışındadır. Alıcı, kullanım hatası, voltaj ve elektriğe bağlı arızalar ve kendi hatası nedeniyle uğramış olduğu zararların tazminini hiçbir surette TETA’dan talep edemez.

Montaj gerektiren makine ve ekipmanların montajı için gerekli olan diğer şartları sağlamakla Alıcı yükümlüdür. Başlıca ve asgari gerekli olan şartlar aşağıdaki gibi olup duruma göre ilave şartların sağlanmasından Alıcı sorumludur.

  1. Trifaze elektrik çekilmiş, hazır, çalışır durumda olmalıdır.
  2. Gerekli yerlere şebeke enerjisi ulaştırılmış olmalıdır.
  3. Elektrikli  donanımın şebeke enerjisine bağlanması Alıcı tarafından temin edilecek profesyonel elektrikçiye yaptırılmalıdır.
  4. Su tesisatı çekilmiş, hazır, çalışır durumda olmalıdır.
  5. Montaj esnasında bir elektrikçi, bir su tesisatçısı ve Alıcı’nın işten anlar 2 teknik elamanı hazır bulundurulmalıdır.

TETA’nın montaj teknik elemanlarının uygun standartlarda bir otelde ve yiyecek giderlerinin tamamı Alıcı’ya aittir. Alıcı, TETA’nın elemanlarını TETA’ya uygun olmayan koşullarda konaklatmak isterse, TETA uygun bir otel seçecek ve ilgili konaklama ücreti Alıcı’ya fatura edilecektir. Otel  ile montaj alanı arasındaki ulaşım Alıcı tarafından sağlanacaktır; sağlanmazsa TETA bununla ilgili tüm giderleri Alıcı’ya fatura edecektir. Alıcı, bu madde kapsamında kendisine fatura edilen giderleri kayıtsız şartsız ödemeyi kabul eder.  

Alıcı montaj için gerekli olan şartları eksiksiz ve tam yerine getirmedikçe TETA’nın montaj yükümlülüğü doğmayacaktır.

Tanımlar: Bu teklifte yer alan tüm resimler  ve tanımlamalar teklif edilen ürünleri tarif etmek için kullanılmıştır. Kullanılacak ürünlerde ve ekipmanın teknik içeriğinde bazı farklılıklar olabilir. TETA,  inşaat işleri, su tesisatı ve şebeke enerjisine yönelik ekipman veya donanım tedarik etmemektedir. Teslim edilecek tüm kablolar  düşük akım kablolarıdır, en çok 24 V AC/DC akım içindir.

Kur Farkı Şartı: Siparişte belirtilen para birimi dışında ödeme yapılması halinde oluşabilecek kur farkı ayrıca yansıtlacaktır. Döviz kuru, fiili ödeme günündeki TCMB Efektif satış kurundan hesaplanacaktır. Alıcı’nın vadesinde/tarihinde hiç ödeme yapmaması ya da eksik ödeme yapması halinde, TETA’nın  fiili ödeme günündeki TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak kur farkını talep etme hakkı vardır. TETA  bu gibi hallerde fiili ödemenin yapıldığı gün ödenen TL meblağı o günkü TCMB efektif satış kurunu esas alarak Dövize çevirip çıkan meblağı Döviz borcundan düşecek, kalan bakiyeyi tekrar o günkü TCMB efektif satış kuru üzerinden  TL’e çevirip çıkan TL meblağa KDV eklemek suretiyle kur farkı faturası tanzim edecektir.  Alıcı, tanzim edilen kur farkı faturasını  fatura tarihinde  TETA’ya ödemeyi, aksi halde kur farkı faturasına fatura tarihinden itibaren aylık %5 vade farkı ödemeyi gayrikabili rücu olmak üzere kayıtsız ve şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Muacceliyet Şartı: Alıcı,yukarıda yazılı çek,senet ve/veya taksitlerden birini  vade ve/veya tarihlerinde ve tam  olarak ödemez ise diğer çek, senet ve/veya taksitlerin tamamının muacceliyet kesbedeceğini, kendisine hiçbir ihtara, ihbara ve adem-i tediye protestosuna gerek kalmaksızın TETA’nın  tüm keşideci ve cirantalara karşı kanuni takibe tevessülde serbest ve haklı olduğunu ve işbu muacceliyet şartını  gayrikabili rücu olmak üzere kayıtsız, şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vade Farkı Şartı: Alıcı, satım bedelini yukarıda kararlaştırılan ödeme günlerinde hiç ödemez veya eksik öderse  ödemenin  Euro ile  yapılmasına karar verilmişse aylık %2, TL yapılmasına karar verilmişse aylık % 5 oranında  vade farkı ödeyeceğini gayrikabili rücu olmak üzere  kayıtsız, şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda TETA, hesaplanan vade farkı için Alıcı’ya vade farkı faturası tanzim edecek ve hiçbir ihtara gerek kalmaksızın vade farkı faturasının fatura tarihinde ödenmesini Alıcı’dan talep edecektir.

Yetki: Taraflar, doğacak ihtilafların hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri’ nin yetkili olacağını kabul etmiştir.

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]