Haberler

Doğru Yemleme Nasıl Yapılmalıdır?

Bilindiği gibi hayvanların beslenmelerinde iki ayrı aşama bulunmaktadır. Bunların birincisi besin maddesi gereksinimlerine göre yem programının hazırlanmasıdır. Diğeri ise söz konusu programa göre doğru yemlemenin yapılmasıdır. Her iki aşama da önemli olmakla birlikte en çok hata yapılan aşama yemlemedeki uygulamadır.

Hesaplanan, yem römorklarına konan ve hayvanın yediği olmak üzere üç tane yem vardır. Bunlar eğer birbirinden farklı ise yapılanlar tümü ile yanlış oluyor demektir. Üreticilerin en çok dikkat etmesi gereken konu budur. Çünkü yapılan hatalar sonucunda istenen verim alınamadığı gibi, tam olarak kontrol edilemeyen yemlemenin olumsuz etkileri de ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi, işkembeli hayvanlarda bakteriyel hazım vardır. Verilen yemler işkembede bulunan milyarlarca bakteri tarafından hayvanın yararlanabileceği duruma getirilir, sonra kana karışıp et ve süt gibi ürünlere dönüşür. Hayvanın kullandığı enerjinin %85’i işkembedeki bakterilerin ürettiği uçucu yağ asitlerinden sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra işkembedeki bakteriler hayvana yemlerle verdiğimiz basit yapıdaki proteinleri hayvanın yararlanacağı çok kaliteli proteinlere çevirmektedir. Yani işkembedeki bakterilerin çok iyi çalışması gerekir. Aslında bizim hayvandan çok, bakterilerin doğru beslenmesini ve doğru çalışmalarını sağlamamız gerekmektedir.

İşkembedeki bakterilerin iyi çalışmasını sağlamak için en önemli konu, yem römorkunun yem programına göre doğru yüklenmesi ve çok homojen biçimde karıştırılarak yemliğe dökülmesidir. Yemin kompozisyonundaki değişiklikler çalışma ortamını bozmaktadır. Adeta hayvanın her lokmasının diğerleri ile aynı kompozisyonda olmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için ise;

Doğru yükleme yapılıp, yapılmadığı sürekli kontrol edilir olmalıdır. Her yüklemeyi kontrol edebilmek için ise, yem römorkunun hafızalı kantarı olması gereklidir. Hafızalı kantardan her yükleme kontrol edilerek, yemcinin römorku yüklerken yaptığı hatalar (sapmalar) görülebilmeli ve doğru yükleme yapıp, yapmadığı sürekli izlenmelidir. Eğer böyle bir olanak yok ise, kontrol edilemeyen yüklemeler kesinlikle yanlışlıklar içerecektir. Doğru olmayan yükleme sonucu hayvanlara her partide farklı kompozisyonlarda yem verilmiş olacaktır. Bunun sonucunda işkembedeki bakteriler iyi çalışamayacaklar, verim kaybı yanı sıra yemden yararlanma da olumsuz etkilenecektir.
İşletmedeki yem römorku çok kaliteli ve homojen bir karışım yapıyor olmalıdır. Eğer yemler homojen karışmaz ise hayvanlara gün içinde farklı kompozisyonda yem veriliyor demektir. Bunun sonucunda benzer olumsuzlukların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.
Bütün bunların dışında yemliğe dökülmüş olan yemlerin, yemlikte bulundukları sırada da homojenliğinin korunması önemlidir. Bilindiği gibi, hayvanlar yemlikteki yemi yedikleri sırada yemi dağıtır ve ileri uzaklaştırırlar. Bunun sonucunda yemin homojenliği bozulmakta ve yeme uzanmaları da zorlaşmaktadır. Yeme ulaşımı kolaylaştırmak için yemliklerin hayvanlardan tarafa sürekli süpürülmesi gerekmektedir. Bu işlemin sık yapılması çok önemlidir. Çünkü yemlik süpürülerek hem yeme ulaşım sağlanmakta ve hem de kısmen de olsa yem yeniden karışmaktadır. Ancak süpürme ile tam olarak karıştırma sağlanması olanaksızdır.

Yemlik süpürme genellikle işletmelerde önemli ölçüde aksayan bir iş olarak ortaya çıkmaktadır. Hele yemi yeniden karıştıracak şekilde süpürmek olası değildir. Özellikle büyük işletmelerde bu işlem hem zor olmakta hem de tam olarak uygulanamamaktadır. Yemlerin hem hayvanın önüne getirilmesi hem de karıştırılarak getirilmesini sağlayan bir makina geliştirilmiştir. Özellikle büyük çiftliklerde son günlerde kullanılmaya başlayan bu makinayı ve çalışma şeklini izlemek için tanıtıcı video filmlerini inceleyebilirsiniz. Bu arada aynı makinanın diğer seçeneklerini de görebilirsiniz.
 

Hayvanların beslenmesinde yapılan en yaygın hatalar ve bunların giderilme yolları yukarıda özetle anlatılmaya çalışılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için firmamızı aramanızı ve eğitim programlarımıza katılmanızı bekleriz.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]