Haberler

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda yer alan kararlar ve tebliğ yayınlanmış olup, birer örneği ekte yer almaktadır. Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na Ait Atama Kararları’nın bir örneği aşağıda yer almaktadır.

“Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”

Bu kararın amacı, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesidir.

Bu karar,

a)      Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını,

b)      Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetiştiricileri kapsamaktadır.

Bu karar kapsamında koç-teke ve manda (yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve kapasite artırımı, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı) konularında %50 hibe desteği uygulanır.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]