Haberler

SÜT SIĞIRCILIĞINDA YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ: TETA TEKNİK TARIM

Sığırcılık alanında dünyadaki her türlü gelişmeyi araştıran ve inceleyen firmamız TETA TEKNİK TARIM, özellikle projelendirme konusunda günümüzün gerekliliklerini yatırımcıların hizmetine sunmayı görev bilmektedir. Süt sığırcılığında verimler arttıkça, ahırların tasarımlarında da ineklerin rahat edeceği farklılıklar yapmak gerekir.

Bu farklılıkların temelinde, her şeyde olduğu gibi "bilgi" olmalıdır. Biz bu hizmeti tüm yatırımcılara sunuyoruz.

Ayrıca mekanizasyon konusundaki gelişmeler daha hızlı olmaktadır ve gelişen teknoloji verimliliği birincil ölçüde etkilemektedir. Örnek verecek olur isek, İsrail'den getirdiğimiz ve Türkiye Distribütörü olduğumuz AfiMilk sürü yönetim sistemleri sayesinde her sağımda sağılan ineklerin süt verimi, kızgınlık bilgileri, gizli mastitis (gizli meme hastalığı), sürü takvimi ve kayıtları sağımhaneden ve bilgisayardan görülebilmektedir. Bunlara ilave olarak sadece TETA TEKNİK TARIM'ın ürün yelpazesinde bulunan iki üründen söz etmek istiyorum. Bunlardan birincisi BACK FLUSH denilen özel bir yıkama sistemidir. Bu sistemi şu ana kadar Türkiye'de iki çiftlik satın aldı ve kullanıyor. BACK FLUSH, her parti sağımdan sonra sağım başlıklarında sütün geçtiği her yerde ters yıkama yapıyor ve bu sayede bir önce sağılan ineğin memesinden çıkan süt, bir sonra sağılacak ineğin memesine temas etmiyor.Bu sistem ile çiftlikte bulaşmadan kaynaklanan meme hastalıkları minimum seviyeye düşüyor.

Bir diğer yenilik ise, sağımdan çıktıktan sonra ahıra dönüş koridoru üzerine monte edilen AFISORT kantarlı ayıraç kapıdır. AFISORT sayesinde üreticinin belirlediği kıstaslara uyan inekler (örn: kızgınlık gösteren, meme hastalığı uyarısı veren, sütü düşen, kilo kaybeden vb.) bu ayıraç kapıdan geçerken ahıra değil, revir bölmesine ayrılmaktadır. Verilen rapor ile hangi ineğin hangi sebeple ayrıldığı çiftlik yöneticisine veya veterinere bildirilir. Ayrılan ineklerin tedavi ve bakımları revir bölmesinde yapıldıktan sonra ahırlarına gönderilir. AFISORT bağlı olan kantar sayesinde üzerinden geçen tüm ineklerin vücut ağırlıkları ölçülür ve bilgisayara kaydedilir.Bu sayede son dönemde tüm dünyada etkinliği ispatlanmış olan "Vücut Kondisyon Puanı" uygulaması yapılabilir. Ayrıca ineklerde Ketozis adı verilen ve bir çiftlik için çok önemli bir sorun olabilen hastalık hakkında da uyarı vermiş olur.Bu sistem başka hiçbir firmada bulunmamaktadır.

Gördüğünüz gibi teknolojik gelişmeleri dünya çiftçisi ile aynı zamanda Türk çiftçisinin ve yatımcının hizmetine sunuyoruz. Hiçbir zaman Avrupa'nın eski teknolojisini Türk çiftçisine ve Türk yatımcının hizmetine sunmadık. Çünkü bizim TETA TEKNİK TARIM olarak Türkiye'deki süt sığırcılığının gelişmesi yönünde bir felsefemiz vardır. Türkiye süt sığırcılığının bugünkü haline gelmesindeki çabalarımızı ve çalışmalarımızı kimse inkar edemez. TETA sığırcılık sektörünün gelişmesini ve devamlılığını her zaman için ticaretten daha ön planda tuttu. Bu bugün olduğu gibi, yarın da böyle olacaktır.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]