Haberler

Süt Sığırcılığına Profesyonel Bakış

Süt Sığırcılığına Profesyonel Bakış

Ülkemizdeki süt sığırı işletmelerinin günümüzdeki durumu ve geleceği hakkındaki görüşlerini öğrenmek için bu sektördeki en eski ve en deneyimli firma olan TETA'nın satış müdürü ile söyleşi yaptık.

Bu söyleşinin sektöre yatırım yapmayı düşünen yeni yatırımcılara ve faal olarak işleyen sığırcılık işletmesi sahiplerine yararlı olacağını düşünüyoruz.

Soru: Kaç yıldır sektörün içindesiniz?

Yanıt: Firmamız TETA TEKNİK TARIM'ın kurulduğu 1989 yılından bu yana sektörün içindeyim.

Soru: Süt sığırcılığı sektörünün geçen zaman içindeki gelişimini özetlersek neler söylersiniz?

Yanıt: Geçen 27 yıl içinde süt sığırcılığı çeşitli dalgalanmalar yaşadı.Zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşandı. Bunların temel sebebi profesyonel sığırcılık işletmelerinin çok sınırlı olmasıydı. Süt üretimi köylü vatandaşın elindeydi. Bu gün de süt üretiminin çok büyük bölümü yine köylümüzün elinde. Ancak son 15 yıldır süt sığırcılığı nasıl derler, kabuk değiştiriyor. Profesyonel işletme mantığı yeni kurulan modern işletmelerde kendini gösteriyor. Tabii bunun olması için TETA küçümsenmeyecek çaba harcadı. Türkiyemizin hemen her yerinde köy toplantıları, seminerler, konferanslar düzenledik. Bu toplantılarda firma kurucumuz Doç.Dr.Ömer TÖMEK bilgi ve deneyimlerini üreticilere aktardı. Zaman zaman gerek ülkemiz içinden, gerekse yurtdışından konusunda uzman olan akademisyenler ve profesyoneller ile üreticinin ayağına gittik. Takdir edersiniz ki bu uğraşlar, ticari karşılığı olmayan ancak ciddi masrafları olan hizmetlerdir. Ancak süt sığırcılığının bugünkü durumuna gelmesinde TETA'nın katkılarını sektördeki herkesin görmesi ve takdir etmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu konudaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Soru: 'Süt sığıcılığının bu günkü durumu' derken neyi kastettiniz?

Yanıt: Süt sığırcılığının bu günkü durumu, sektörün en parlak döneminin başlangıcıdır. Yani sığırcılık sektörü hiçbir döneminde bu kadar fizibil, bu kadar karlı olmamıştır. Bunun sebeplerinin en başında kaliteye verilen değer gelir. Kalite yıllardan beri ilk kez önem kazanmıştır. Süt kalitesi, yem kalitesi, hayvan kalitesi, kısacası işletmenin kalitesi önem kazanmıştır. Bunun yanısıra devlet tarafından gerçek üretime verilen destekler de küçümsenemez. Bunlara ek olarak bir de profesyonel yaklaşıma sahip yatırımcılar ve üreticiler, sektördeki karlılığın temelini oluşturur. Her işte olduğu gibi sığırcılık yatımlarında da profesyonel yaklaşım ve bilgi çok önemlidir.

Soru: Konuyu biraz daha açar mısınız?

Yanıt: 'Profesyonel yaklaşım' yatırımı ve üretimi en iyi şekilde yapabilmek için konusunda uzman, bilgili kişi ve firmalarla çalışmak demektir. Bu sayede yapılan yatırım en kısa zamanda geri döner, yapılan iş başarılı ve karlı olur. Bunun için günümüzde süt sığırcılığına yatırım yapan yatırımcıların büyük bölümü TETA ile çalışmaktadır. Çünkü süt sığırcılığına yatırım yapanlar, genellikle sektör dışı yatırımcılardır. Daha önce sığırcılıkla ilgili çalışma yapmayan kişi ve firmalardır. Doğal olarak sektörü bilmedikleri için, sığırcılık konusunda uzman, bilgi ve deneyime sahip firmalarla çalışmak istiyorlar. İş buraya gelince biraz iddialı olacak ama doğru tek adres TETA' dır.

Soru: TETA' nın çalışma prensipleri hakkında bize bilgi verir misiniz? TETA ne yapıyor?

Yanıt: TETA, yatırımın her aşamasını düşünerek yatırımı projelendirir. Buradan sadece bina çizimleri algılanmasın. Yatırımın projelendirilmesi demek, yatırımcı hangi noktadan başlayacak, ne zaman ne kadar finans ayıracak, 1 yıl sonraki durumu ne olacak, 3 yıl sonraki durumu ne olacak tüm bunları bu işe başlarken bilmek demektir. Biz, bize gelen yatırımcı ile Danışmanlık ve Satış Sözleşmesi imzalarız. Bu sözleşmede bizim yatımcıya vereceğimiz hizmetler belirtilir. Sizin anlayacağınız taşın altına elimizi yatımcıyla beraber koyarız. Bu birliktelik sayesinde yatırımın 38 - 42 ay içinde geri dönüşünü sağlarız. Bir nevi iş ortağı oluruz. Bu sistem yatırımcıya para, TETA'ya saygınlık kazandırıyor.

Bu hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz.

1. Çiftlik projelerinin hazırlanması

Tam kapasite için
sağmal ahırlar
kuru dönem ahırı
3-8 aylık ahır
8-18 ay erkek ahırı
8-22 ay düve ahırı
doğumhane
revir
sağımhane
süt odası
silaj çukurları
hayvan hareketlerine uygun olacak şekilde projelerin çizilmesi ve yerleşim planının hazırlanması.

2. Ot ve yem depoları gibi yardımcı yapıların mimari projelerinin hazırlanması.

3. İnşaat aşamasında 3 kez kontrol ziyareti yapılması.

4. Yem bitkisi üretim planlaması.

5. Yemleme programlarının hazırlanması.

6. Teknik eleman (zooteknist) uygulamalı eğitimi.

Tüm bu hizmetlerin karşılığında yatırım için gerekecek makine-ekipmanlardan sağım sistemi ile yem dağıtma römorkunun TETA'dan alınmasını ön koşul olarak sunmaktayız. Ancak yatırımcının sektördeki tüm firmalardan teklifler almasını isteriz. Sonunda yatırımcı gönül rahatlığı ile tüm makineleri TETA'dan alıyor. Bu iş ilişkisi, çiftlik var olduğu sürece devam ediyor. Bu gün ülkemizde 100 - 3.000 sağmal kapasiteler arası onlarca çiftlik kurulmaktadır. Bu yatırımcıların büyük bir bölümü TETA ile çalışmaktadır. Çünkü yukarıda anlattığım iş ilişkisi tamamıyla yatırımcıyı korumaktadır. Yatırımcı kazanmalı ki, bizim yaptığımız iş ön plana çıksın.

Soru: Sayın Baykal, gebe düve ithalatı konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye ithal hayvan gelmeli mi?

Yanıt: Ülkemizin ithal gebe düveye ihtiyacı olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Şu an Türkiye'de 12 milyon sığır, 4 milyon sağmal inek vardır. Tüm olumsuzlukları hesap etsek dahi ülkemizde her yıl 200 bin adet gebe düve üretilmektedir. Bu miktar da yeni yatırımların gebe düve ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilmektedir.

Ancak ticari kaygı ile ülkemize ithal gebe düve getirmek isteyen birtakım firmalar vardır. Bu düşünce Türkiye sığırcılığına zarar verir. Kaldı ki yakın zamanda yapılan hayvan ithalatında yaşanan kayıpları ve zararları herkes gördü. Gerçek üretici, hayvan ithalatına karşıdır. Çünkü bu gün yeni kurulan çiftlikler ülke içinden kaliteli ve yüksek verimli gebe düve topluyorlar. İleride tüm bu çiftlikler gebe düve satacaklar. Gebe düve satışı bir çiftliğin süt gelirinden sonraki temel gelir kaynağıdır. Buradaki katma değerin ülkemiz içinde kalması, ülkemizi, üreticiyi, Türk vatandaşını zenginleştirir. Konuya bu boyuttan bakmak gerekir. Birileri hayvan satacak, para kazanacak diye ülkemize zarar verilmesine herkes karşı çıkmalıdır.

Soru: Sayın Baykal, bu röportaj için çok teşekkür ederiz. Umarız sektöre yatırım yapacak olan yatırımcılara katkımız olmuştur. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir son söz!..

Yanıt: Buradan yatırımcılara seslenmek istiyorum. Yatırıma başlamadan hatta arazi alımı dahi yapmadan önce bize başvururlarsa, kendilerine yatırımı yönlendirecek bilgi ve önerilerimizi bilabedel sunarız. Bu yaklaşım kendilerine çok şey kazandırır. Gerek elektronik posta ile gerek telefonla, gerekse bizi ziyaret ederek irtibata geçmelerini öneririm. Bulundukları bölgelerdeki kurulu çiftlikleri ziyaret etmelerini sağlarız.

Kısacası bize danışan yatırımcıların ufkunu açarız. Hiçbir ticari kaygımız olmadan yatırım için doğru olan karar neyse yatırımcıya bildiririz. Kısacası yatırımcının kazanmasını sağlarız. Aşağıda TETA'nın referans listesinden bazıları bulunmaktadır. Bu çiftlik sahipleri ile doğrudan görüşme de yapabilirsiniz.

Sadece 2005 yılı içinde devreye giren, başlayan ve yeniden yapılandırılan belli başlı profesyonel işletmeleri şöyle sıralayabiliriz:

Başak Yem Çiftliği, Yozgat, 480 sağmal, 1000 sağmala büyüyecek

Develi Kooperatifi Çiftliği, Kayseri 240 sağmal

Sözen Çiftliği, Konya 240 sağmal, 1000'e büyüyecek.

Çangır Çiftliği, Burdur, 160 sağmal, 320 sağmala büyüyecek

Karyem Çiftliği, Konya, 480 sağmal, 1000'e büyüyecek

Defne Çiftliği, İzmir, 640 sağmal, 1280'e büyüyecek

Arda Tarım Çiftliği, İzmir, 120 sağmal, 240'a büyüyecek

Rem Gıda Çiftliği, Kırklareli 480 sağmal

Altılar Çiftliği, Kırklareli 240 sağmal

Ergene Çiftliği, Kırklareli, 240 sağmal, 720'ye büyüyecek

Natura Çiftliği, Kırklareli, 480 sağmal

Akdağlar Çiftliği, Kırklareli, 600 sağmal

Yıldırım Çiftliği, Kırklareli, 160 sağmal

Aksel Arol Çiftliği, İzmir, 150 sağmal

Bursüt Çiftliği, Bursa, 150 sağmal

Altan Tatlışen Çiftliği, Bursa, 140 sağmal

Bu sayılanların dışında, TETA son iki yılda onlarca orta ölçekli çiftlik revizyonu yapmış ve makine ekipman sağlamıştır. Umarım bu söyleşi yeni yatımcılar için yararlı olmuştur. Teşekkür ederim.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]