Makaleler

PROFESYONEL ÇİFTLİKLERDE İŞ PLANLAMASI

Profesyonel sığırcılık işletmelerinde sistematik olarak yapılması gereken işleri 2 gruba ayırmamız gerekir.Birincisi rutin olarak yapılması gereken işler, ikincisi mevsimsel olarak yapılması gereken işler.

Rutin Olarak Yapılması Gereken İşler:

  • Yemleme
  • Sağım
  • Buzağı bakımı
  • Doğumhane bakımı
  • Gübre temizliği
  • Çevre düzenlemesinden oluşmaktadır.

Yukarıda sıralanan, bir çiftlikte rutin olarak yapılması gereken işlerin tamamına yakını makine ekipman yardımıyla yapılmaktadır. Ancak nihayetinde insan tarafından uygulama yapılacağı için yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır.Biz Te-Ta Teknik Tarım olarak, yatırımın başlangıcında bizimle sözleşme yapan yatırımcıların birlikte çalışacağı teknik elemanı (zooteknist-veteriner hekim) daha önce projelendirip danışmanlık yaptığımız çiftliklerde uygulamalı olarak eğitime tabi tutuyoruz ve deneyim kazandırıyoruz.Bu uygulama sayesinde çiftlikler yeni işletilmeye başladığı dönemde olası kayıpları minimum olarak yaşıyorlar, büyük kayıplar yaşamıyorlar.

Mevsimsel Olarak Yapılması Gereken İşler:

Çiftliklerde mevsimsel olarak yapılması gereken işler iki gruba ayrılır.

KabaYem Temini:

Kaba yem temini, çiftlik kendi bünyesinde sahip olduğu arazide üretim yapabilir, çevresindeki arazileri kiralayarak üretim yapabilir, çevre arazi sahipleri ile sözleşmeli üretim anlaşması yaparak kaba yemini temin edebilir ya da çiftçilerden kaba yemi satın alabilir. Tüm bu yöntemlerde maliyetler önemlidir.Bilindiği gibi bir çiftlikte toplam maliyetin %72'si yem maliyetidir.Bu sebeple çiftlikler maliyetlerini minimuma düşürmek için kaba yem temininde üretim yolunu seçmelidirler.

Ancak üretimin en önemli aşaması hasat aşamasıdır. Hasat mutlaka çiftlik yönetimi tarafından yapılmalıdır.Bunun iki sebebi vardır.Birincisi kaba yemin kalitesini kontrol etmek için silajın parça büyüklüğünün, dane veriminin,kuru maddesinin ve sıkıştırma kalitesinin uygun olması gerekmektedir.İkincisi, kaliteli bir silajın kuru maddesinin % 33 oranında olması gerekmektedir. 200 sağmal kapasiteli bir işletmede sağmal başı 13.500 kg /yıl (sağmal inek,1 yaşındaki danası, yeni doğan buzağısı) hesabıyla yaklaşık 2.700.000 kg/yıllık silaj ihtiyacı olacaktır. Kuru madde %5 düşük olduğu takdirde 135.000 kg suya silaj bedeli üzerinden para ödemiş olduğumuz gibi fermantasyonun tam olmamasından ötürü silaj kalitesi çok düşecektir.

Silaj yapımında en önemli aşama sıkıştırma aşamasıdır. Bilindiği gibi silaj, oksijensiz ortamda laktik asit fermantasyonundan oluşmaktadır. Silajın sıkıştırma işleminin kolay ve kaliteli olması için tüm dünyada kullanılan ROTOPRES silaj paketleme makineleri kullanılmalıdır. Bu makine günde 650.000 kg silajı paketlediği gibi mükemmel bir sıkıştırma yaptığından dolayı fermantasyon aşamasındaki kayıplar ortadan kalkar. Aynı zamanda hasat edilen silajın en geç 3 gün içinde sıkıştırma işi bitmelidir. ROTOPRES kullanmayan çiftliklerde sıkıştırma işi traktörler ve kepçeler ile yapıldığı için yoğun bir işçilik gerekmektedir.

Bu sebeplerden ötürü silaj hasadının mutlaka çiftlik yönetimi tarafından uygun zamanda ve uygun mekanizasyon ile yapılması gerekmektedir.

Gübre sistemi:

Gübre, ahırların içinden otomatik gübre sıyırıcıları ile sürekli sıyrılıp ahır önündeki gübre çukuruna depolanmaktadır. Bu depo yaklaşık 30 günlük gübreyi depolamaktadır.Buradaki gübreyi ekilir araziye atamadığımız süre olan 180 gün boyunca depolayacağımız gübre silolarına taşımamız gerekmektedir.Bu sebeple çiftlik arazisinin bir bölümünde bu gübreyi depolayacak siloların yapılması gerekmektedir.Bu silolar betonarme olabileceği gibi çelik silo olarak da uygulanmaktadır

Biz TETA Teknik Tarım olarak Hollanda'dan ithal ettiğimiz dışı çelik, içi pvc kaplama gübre silolarını öneriyoruz. Başta söylediğimiz gibi maliyetler yatırımda birinci derecede önem taşıdığı için çelik silolar betonarme silolara oranla 1/3 oranında ucuz olduğundan ve görüntü olarak da çevre kirliliği yaratmadığından ötürü biz çelik siloları öneriyoruz.

Bu silodaki gübre tarlalara uygun zamanda sulama suyuna karıştırılarak atılabildiği gibi, seperatörden geçirerek katı kısmı (%30 kuru maddeli) ile sıvı kısmını ayırarak,sıvı kısmını tarlalara atılır,katı kısmı da kompost makinesi ile karıştırılarak birim zamanda gübrenin içi ile dışının aynı şekilde kurutulması sayesinde kompost gübre elde edilir ve paketlenerek satışı yapılır.Gerek paketlenmiş gübre satışından,gerek sıvı kısmının tarlalara atılışından,gerekse gübrenin tamamının sulama suyu ile tarlalara atılışından dolayı çiftliğin ciddi bir gübreden elde ettiği gelir oluşmaktadır.

Son zamanlardaki suni gübre fiyatlarındaki fiyat artışı nedeniyle ve hayvan gübresinin toprağı ıslah ederek verimi artırması sebebi ile mutlaka hayvan gübresi ekilir arazilerde kullanılmalıdır.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]