MAKALELER

ÇİFTLİĞİNİZ İÇİN KAZANÇLI BİR YATIRIM: SEKO

Sadece yem römorku ile çiftliğinizde daha yüksek kazanç elde edebilirsiniz

Devamı

YAZ AYLARINDA SICAKLIK STRESİNİN AZALTILMASI YÜKSEK VERİMLİ İNEKLERİN YEMLENME VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Bu yazımızda, ineklerde sıcaklık stresi konusunda sayısız çalışma yapmış, bu alanda en önde gelen araştırmacı olarak bilinen Dr. Flamenbaum’un bir makalesini sizlerle paylaşıyoruz.

Devamı

LAKTO AK SAĞIM BAŞLIĞI

LAKTO-AK sağım başlığı 4 yıl süren yoğun AR-GE faaliyetleri geliştirilmiş yeni nesil ve özgün sağım başlığıdır. Uluslararası incelemeli patent almış ve endüstriyel tasarımı onaylanmış ilk Türk sağım başlığımızdır.

Devamı

SÜT SAĞIM MAKİNELERİNDE SON YENİLİKLER

Yurdumuzda 1995’den 2013 yılına kadar endüstriyel büyüklükte süt sığırcılığı işletmelerine yatırımlar yapılmıştır.

Devamı

DOĞRU YEMLEME NASIL YAPILMALIDIR?

Hayvanların beslenmelerinde iki ayrı aşama bulunmaktadır. Bunların birincisi besin maddesi gereksinimlerine göre yem programının hazırlanmasıdır.

Devamı

AĞIZ SÜTÜ VE BUZAĞI SAĞLIĞI

Hemen hemen bütün yetiştiriciler ağız sütünü ve buzağı besleme konusundaki önemini bilmektedirler.. Ancak ağız sütü ile ilgili özellikler ve kullanılması hakkında daha fazla bilinmesi gerekenler bulunmaktadır.

Devamı

BİLGİSAYARLI SÜRÜ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bilgisayarlı sürü yönetim sistemi esas olarak sağımhanede yer almaktadır. Sağım makinesinden bağımsız bir sistemdir. Ancak makine ile koordinasyonlu olarak çalışır.

Devamı

İŞKEMBELİ HAYVANLARDA TEMEL BESLEME İLKELERİ

Bilindiği gibi işkembeli hayvanların sindirim sistemi esas olarak kaba yem tüketimine uygun yapıdadır.

Devamı

KABA VE KESİF YEMLERİN BİRLİKTE KARIŞTIRILARAK (MALAMA) VERİLMESİ

Bilindiği gibi, işkembeli hayvanlar kaba (silaj, ot gibi) ve kesif yemleri (dane yemler, kepek, küspe, sanayi yemi v.b) tüketirler.

Devamı

KIRSAL KALKINMA

Kırsal kalkınma çalışmaları, küçük birimler olarak üretim yapan üreticimiz için yapılacak çalışmalara odaklanmalıdır. Çiftçimizin orta büyüklüğe ulaşması zaman alacaktır

Devamı

PRATİK VE GÜVENLİ BİR SİSTEM: ELEKTRİKLİ TEL ÇİT

İyi kurulmuş bir elektrikli tel çit sistemi, ister bir sürünün bir arada tutulması, ister ekili alan koruması, ister evcil hayvanlar için olsun, hayvan kontrolünün en etkin ve ekonomik yoludur.

Devamı

PROFESYONEL ÇİFTLİKLERDE İŞ PLANLAMASI

Profesyonel sığırcılık işletmelerinde sistematik olarak yapılması gereken işleri 2 gruba ayırmamız gerekir.

Devamı

SAĞLIKLI BUZAĞI, İYİ GELİŞEN BUZAĞIDIR

Son yıllarda yapılan çalışmalar, bilinen buzağı besleme programlarının buzağılarda eksik beslenmeye yol açtığını göstermektedir.

Devamı

SÜT KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Süt kalitesi sütteki bakteri sayısı, somatıc hücre sayısı ve sütün içerdiği kuru madde, yağ, protein gibi değerlere göre tarif edilmektedir.

Devamı

SÜT SANAYİNİN SIĞIRCILIK YATIRIMLARINDAKİ ÖNEMİ

Ülke olarak Profesyonel Sığırcılık İşletmeleri yatırımlarının başlangıç aşamasındayız. Bir ülkede üretilen süt miktarının %30'u bu çiftlikler tarafından üretilmelidir.

Devamı

SÜT SIĞIRCILIĞINDA MODERN AİLE İŞLETMELERİNİN ÖNEMİ

TETA Teknik Tarım, Türkiye'deki büyük ve orta kapasiteli sığırcılık işletmelerin profesyonel olarak projelendirilmesini yapmakta, bu işletmelerin gereksinim duyduğu modern mekanizasyonu ve danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır.

Devamı

TÜRKİYE HAYVANCILIĞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI

Hayvan yetiştiriciliği tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü hayvansal üretim, bitkisel tarımdan elde edilen ürünlerle yapılabilmektedir.

Devamı

ÜLKEMİZ TARIMININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DESTEK ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI

Bilindiği gibi günümüz dünyasında her türlü üretim için tartışılırken, yapılan üretimin ülke ekonomisine katkıları açısından irdelenmesi ön koşul olmaktadır.

Devamı
1

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: info@te-ta.com.tr