Makaleler

SÜT SANAYİNİN SIĞIRCILIK YATIRIMLARINDAKİ ÖNEMİ

Ülke olarak Profesyonel Sığırcılık İşletmeleri yatırımlarının başlangıç aşamasındayız. Bir ülkede üretilen süt miktarının %30'u bu çiftlikler tarafından üretilmelidir. Ancak bilindiği gibi bu oran halihazırda %10 civarındadır. Geriye kalan %70 oranındaki süt ise modern aile işletmeleri tarafından üretilmelidir. Bu sayede sektördeki üreticiler belli bir yaptırım gücüne sahip olabilirler ve süt sanayicisi ile karşıt taraflar olarak değil, aynı tarafta bulunarak sektörün yararı için müşterek çalışmalar yapabilirler.

Bugün ülkemizdeki toplam sütü üreten köylü vatandaşlarımız, düşük kapasite ve dolayısıyla düşük verimle çalıştıklarından ötürü kar edememekte, modern ekipman ve bilgi ile çalışamamaktadır. Bu işletmelerin kapasitelerinin artması için süt sanayisinin de desteği gerekmektedir. Mevcut düzende sütün kalitesine ve miktarına göre prim veren süt fabrikaları var. Bu gelişme, sektör için çok olumlu bir gelişmedir. Bu sayede süt üretimine yatırımlar artmıştır. Ancak süt fabrikaları farklı bölgelerde farklı fiyat uygulamaları yaptığı için, sektöre yatırım yapan yatırımcılar önlerinde uzun vadeli güvenceler aramaktadırlar. Bunların başında da süt fiyatının ve alım sürekliliğinin yazılı bir sözleşme ile olması talebi bulunmaktadır. Yani kısacası sözleşmeli üretim. Nedense süt fabrikaları sözleşme yapmaya yanaşmıyorlar. Hâlbuki sözleşmeli üretim sayesinde hem sürekli kaliteli süt alacaklar, hem de üretici her geçen gün kapasitesini artırmanın yolunu arayacaktır. Süt fabrikaları bu sayede kapasitesi kadar sütü alım garantisine kavuşacaktır.

Bir de mevcut üretim yapan köylü işletmelerinin modern aile işletmelerine dönüşmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Burada süt fabrikalarına düşen görev, mevcut işletmelere yatırım aşamasında gerek inek alımında, gerekse mekanizasyon alımında süt gelirinden kesecek şekilde bir ödeme planı çıkarıp destek olmaktır. Böylelikle hem fabrika kaliteli süt alımını garanti eder, hem de üretici nezdinde vazgeçilmez olur ve ilişkileri uzun yıllar devam eder.

Diğer bir yöntem ise, köyün merkezi bir yerine müşterek köy sağımhanesi kurmaktır. Türkiye distribütörü olduğumuz Danimarka'nın SAC Süt Sağım Makineleri firması Avrupa’nın birçok yerinde köy sağımhaneleri kurmuştur. Bu sayede köyde yaşayan üretici modern sağım makinesi ile sütünü sağdığı için süt verimi artmış, makine yatırımı yapmamış, aynı zamanda sağım işçiliğinden kurtulmuştur. Süt firması ise bu yatırımı üstlenmiş, bu sayede köyün sütünü toplu ve temiz olarak alma garantisine kavuşmuştur. SAC firması sadece Portekiz'de 54 adet köy sağımhanesi kurmuştur. 

Bugün kurulan profesyonel sığırcılık işletmeleri, ileriki dönemlerde süt sanayisine de yatırım yapacaklardır. Bu noktada iki yol vardır. Birincisi modern minik süt işleme tesisleri kurulması, diğer yol ise, mevcut süt fabrikalarının ortağı olmaktır. Buradaki tercihte Süt Fabrikalarının bugün izledikleri yol birinci derecede etken olacaktır.Tüm bu gelişmeler, sektörün yararına olacak gelişmelerdir.

Tüm Haberler

İLETİŞİM

10038 Sokak no:3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

TEL: 0 (232) 328 00 55 (PBX) - (232) 328 05 75

E-Posta: [email protected]